Artikel i Relation nr 2 2018

Sex gånger mer engagemang bygger varumärket

Tänk om det vore lika passionerat kul att gå till jobbet varje dag som det var att leka dina favoritlekar då du var barn. Och vad svarar du dina barnbarnsbarn då de frågar dig vad du och ditt företag bidrog med då vi nådde de globala målen 2030? Kanske kan det ena leder till det andra.

Vi företagsledare brottas dagligen med hur vi kan öka medarbetarnas engagemang, hur vi kan stärka varumärket och öka vår lönsamhet och hur vi ska engagera oss i hållbar utveckling?
I USA har Employee Engagement Group gjort undersökningar som visar att 70% av alla medarbetare är oengagerade eller till och med aktivt motvilliga till sina arbetsuppgifter. Undersökningarna visar även att företag som har ett högre syfte än lönsam tillväxt och som lever efter sina värderingar, där ökar medarbetarnas engagemang med hela sex gånger. När medarbetare trivs och är engagerade blir de stolta över sig själva, sitt företag och blir därmed också företagets bästa ambassadörer och säljare.
Harvardprofessorn Robert G Eccles har undersökt 168 amerikanska företag där 90 företag jobbade aktivt med hållbarhet och de övriga arbetade på som vanligt. Det visade sig att en investering om 1 dollar 1993 gav ett utfall om 22,6 dollar år 2010 för de företag som jobbade aktivt med hållbarhet och för de företag som jobbat på som vanligt hade investeringen bara vuxit till 15,4 dollar.

År 2015 kom 193 nationer överens om 17 globala mål som ska vara uppnådda till år 2030. De 17 målen syftar till att vi år 2030 ska leva i en fredlig, jämlik och rättvis värld utan extrem fattigdom och att klimathotet bara är ett riktigt dåligt minne.
Om du vill öka medarbetarnas engagemang, stärka varumärket och öka er lönsamhet hittar du ledstjärnan för hållbar utveckling i de globala målen.

Lek fram ett trippelstärkt varumärke
Koppla er företagsvision till de globala målen och ni hittar ett högre syfte inom ramen för er kärnverksamhet och ni trippelstärker varumärket genom att:
1) Medarbetarnas engagemang ökar med hela sex gånger och de bästa talangerna vill jobba hos er.
2) Kunderna blir stolta över er och blir era bästa säljare.
3) Och företaget blir mer lönsamt på lång sikt.
En del företagare menar att man först behöver säkerställa sin egen lönsamhet innan man kan dela med sig till andra. Andra menar att det räcker att företag drivs inom rådande lagar och att det är vinstintresset som får företag att tänka långsiktigt, att bry sig om sitt rykte, betala räkningar och hålla ingångna avtal.

Jag menar att det är lönsamt på alla sätt att bidra till en bättre värld inom ramen för kärnverksamheten. Låt de globala målen bli ert företags ledstjärna och trippelstärk varumärket.

Gör så här:
1) Plocka fram dina favoritlekar ur minnet och undersök hur det kändes i kroppen då du lekte dessa lekar. I vilket tillstånd var du då?
2) Gå in på globalamalen.se och undersök vilka mål som ert företag är med och bidrar till inom ramen för er kärnverksamhet (välj ca 3 mål).
3) Vad kommer du stolt berätta för dina barnbarnsbarn i framtiden då de frågar vad du och ditt företag bidrog med så att vi nådde de globala målen?
4) Formulera företagets vision, utifrån att vi redan nått de globala målen, genom att berätta vad ni bidrog till inom ramen för er kärnverksamhet och undersök om inte den visionen passionerat kittlar dina sinnen på samma sätt som dina favoritlekar gjorde då du var barn.

Om du vill ha hjälp, tveka inte att höra av dig till mig Pia@5vtill5p.se eller testa ett e-övningspaket om 99 minuter

comments powered by Disqus