Uppsala 2020-11-06

Domstolen flyttade in på Agenda advokatbyrå

Agenda advokatbyrå hann precis flytta in i sitt nya aktivitetsbaserade kontor på Dragarbrunnsgatan i Uppsala innan Corona förändrade tillvaron.

Agenda advokatbyrå har sitt ursprung från Ahlford advokatbyrå och hade under många år jobbat för en mer jämlik organisation och idag är man också fler kvinnor än män på samtliga nivåer i företaget. Varje uppdrag genomförs av det mest kompetenta teamet och advokatbyrån gick tidigt över till true partnership. Just nu arbetar man fram ett system där alla medarbetare ska få del av företagets vinst.

Agenda advokatbyrå flyttade till sina nya moderna lokaler i januari 2020. Kontoret har genomtänkta lösningar för ett modernt arbetssätt, vilket visade sig vara tur när Corona bröt ut. Bland annat hade advokatbyrån satsat på hög digital standard i samtliga konferensrum och som en av de första advokatbyråerna i landet har man utrustat ett av konferensrummen med en direktuppkoppling mot Sveriges domstolar. Tack vare detta kunde advokaterna snabbt ställa om och fortsätta med sina uppdrag i domstol utan resor och med fysisk distansering.

Agenda var också tidiga med att bjuda in sina kunder till digitala seminarier för att hjälpa till med juridiska problem som uppstått under Corona inom bland annat arbetsrätt, hyresrätt och avtalsrätt. Tack vare Corona har även nya digitala samarbetsmodeller med klienter börjat växa fram.

Det fina aktivitetsbaserade kontoret med flexibla arbetsplatser fick dessvärre, i och med att Corona bröt ut, återgå till att alla fick varsin fast plats för att inte sprida eventuell smitta, men ledningen tog tidigt beslutet att inte stänga verksamheten utan i stället ställa om för att kunna arbeta på ett smittsäkert sätt.

Agenda advokatbyrå har även tagit det aktiva beslutet att gå med i vd-nätverket Uppsala:2030 för att ta nästa steg i sin affärsutveckling och låta hållbarhet genomsyra hela sin affär. I vd-nätverket fick ledningen på Agenda tillgång till ett strategiskt och kreativt verktyg, Mindmap 360°, som hjälpte dem att bromsa och gasa med ett helikopterperspektiv över verksamheten. Syftet med Mindmap 360° är att inte bara ta höjd för att klara Coronakrisen utan även klimatkrisen.
– Under Corona har det varit nödvändigt att ställa om verksamheten digitalt, men när vi ändå behöver investera mycket tid i en omställning passar vi även på att ta höjd för klimatkrisen, så vi inte går ur askan i elden: klarar Corona men inte de krav som samhället har på oss vad gäller hållbar utveckling, säger vd Hanna Pontén Brattgård.

Tillsammans med alla medarbetare integrerar Agenda nu hållbarhet genom hela sin verksamhet. De kopplar sin vision mot de globala målen 5 Jämställdhet, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 11 Hållbara städer och samhällen. I linje med de globala hållbarhetsmålen tar nu Agenda fram långsiktiga hållbara affärsmål och inleder under hösten en rad utvecklingsprojekt tillsammans med alla medarbetare i syfte att nå en ännu starkare position efter Corona genom att bidra till att klara klimatkrisen.

– Vd-nätverket Uppsala:2030 har gett oss en rad aha-upplevelser och insikter om hur man låter sin kärnverksamhet vara med att bidra till att vi når de globala målen på lokal nivå och på det viset även stärker vårt varumärke, berättar Hanna Pontén Brattgård.

Agenda advokatbyrå har redan tagit jämlikheten och lagarbetet till en ny nivå, nu har de bestämt sig för att vara med och påverka samhällets utveckling för att både hjälpa sig själva och sina kunder att jobba med hållbar affärsutveckling med syfte att nå de globala målen.

comments powered by Disqus