UNT/Uppgång 23 nov 2018

Jag har en dröm

Martin Luther King hade inte en mardröm. Han hade en dröm. Men debatten om hållbar utveckling liknar mer och mer ett mardrömslikt klimathot än en dröm om hur god världen kan bli.

I dag siktar världen mot de globala målen 2030 för att vi ska leva i en fredlig, jämlik, rättvis värld helt utan fattigdom och klimathot. Dessa mål gäller nationer, organisationer och individer och vi behöver öka takten för att nå vår dröm om en god värld. Hur du som företagare väljer att engagera dig kommer att få konsekvenser för er framtida existens.

Tänk dig nu att det är år 2050 och vi lever i en helt rättvis, jämlik och fredlig värld utan fattigdom och helt utan klimathot. Vi vet inte helt säkert varför vi lyckades vända en nedåtgående spiral.

Var det nya lagar och regler? Var det AI (artificiell intelligens) som med en intelligens större än människans hittade nya hållbara lösningar på våra problem? Eller var det AR (artificiell verklighet) som hjälpte oss att uppleva nya platser utan att använda flyget? Eller var det kundernas krav på hållbara lösningar och företagsledarnas egen vilja om att vara med och bidra till en god värld som bidrog till att vi lyckades?

På ålderdomens höst sitter du och blickar stolt tillbaka på ditt liv. Du har barnbarn och barnbarnsbarn sittandes omkring dig och du funderar över meningen med livet. Plötsligt frågar barnbarnen vad du och ditt företag var med och bidrog till så att vi lyckades vända utvecklingen i världen. Vad svarar du stolt då?

Svaret hittar du redan i dag i er vision och i de globala målen. Har ni kopplat er företagsvision till de globala målen eller har ni bara en vision som handlar om hur stora, starka och rika ni själva ska bli?

comments powered by Disqus