Hållbara kloka tankar från företagsledare och styrelseledamöter

Hur bör vi förhålla oss till hållbarhet

Hur bör vi företagsledare förhålla oss till de globala målen 2030? Räcker det att engagera sig i de globala målen eller bör företagen även göra det av rätt skäl?
I veckan har jag föreläst för nätverket Q-ics [’kju:iks], så många kloka företagsledare och styrelseledamöter i samma rum, runt samma bord. Resultatet blev fantastiska tankar, kunskap och erfarenheter som delades i nätverket. Jag vill nu dela dessa tankar vidare till dig.

Tack Q-ics för att jag fick lyssna på era kloka tankar!

Vi gick igenom modellen 5Vtill5P, om hur du bygger det goda varumärket så kunderna blir era bästa säljare. Vi pratade om hur tempot ökar i digitaliseringen, hur allt går fortare och fortare och behovet av att anamma hållbarhetsperspektivet. Många nya företag är födda mitt i den digitala tekniken och kör om gamla etablerade aktörer. Vi pratade om Klarna och hur trevligt det är när de tackar för betalningen och hur de förfinat sin digitala affärsmodell för att göra kunden överraskat nöjd. Vi pratade även om nya utlåningsföretag som knycker godkända kunder från etablerade banker.

Några var helt säkra på att de företag som inte anammar hållbar affärsutveckling inte kommer att finnas kvar på marknaden imorgon. Det kommer bli en sanitetsnivå, de som inte är med blir inte rumsrena.
Vi pratade om aktiemarknaden och investerare, om de ska få styra företagen eller om företagen behöver en egen integritet, en egen vision och affärsidé för att vinna på lång sikt istället för kortsiktiga kvartalsrapporter.
Vi pratade även om hållbar affärsutveckling som vi redan jobbar med, som vi anser vara helt självklar, så som affärsetik och förtroende.
För vissa styrelser är hållbarhetsarbetet redan en etablerad process och man driver hållbar affärsutveckling från visionen och rakt igenom hela företagets affärsmodell. Samtidigt berättas det om hur svårt det är att veta om man lyfter rätt områden i hållbarhetsrapporten.

De företag som nu omfattas av den nya hållbarhetslagen berättar också om hur de just nu granskar sina leverantörer och ställer krav på dem utifrån den nya hållbarhetslagen, vilket är riktigt spännande för framtiden.

Tack Q-ics för att jag fick lyssna på era kloka tankar!

Nätverket heter Q-ics [’kju:iks] och firar tio år i år. De träffas för en gemensam lunch första tisdagen varje månad och två kvällsträffar varje år med syftet att förena ledande kvinnor i Uppsala näringsliv.

comments powered by Disqus