UNT/Uppgång blogg 7 dec 2018

Greta 15 år och Petter Stordalen har båda rätt

När politiker beter sig som barn och inte kan komma överens om vem som ska göra vad och vad som är rättvist är det dags att vi företagare börjar agera som ansvarstagande vuxna.

In en intervju säger klimatstrejkande Greta: ”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga, det vi gör nu kan inte framtida generationer ändra på. Vi når snart en tipping point som vi inte kan gå tillbaka från”. När de frågar henne om hon ska forska på klimatet då hon blir stor, svarar hon: ”Vi har forskat färdigt och vi vet att vi måste agera nu, annars kommer det inte att finnas någon planet att forska på i framtiden”.
Petter Stordalen säger även han, i en intervju på Svt: ”Att vi måste agera nu, vi kan inte vänta på att vara överens om allting och han fortsätter med att säga ”Det är vi företagare och kapitalister som måste ta vårt ansvar och agera nu”.
Marknadsekonomins fader Adam Smiths (1723-1790) teori bottnar i småskaliga företag där både medarbetare, leverantörer, ägare och kunder tillsammans gör bra affärer. Affärer som ger alla intressenter en god utdelning fast på olika sätt. Med tiden har något gått snett i marknadsekonomins tecken. I takt med att företag vuxit upp till stora internationella koncerner och i takt med globaliseringen har företag fått ett enda fokus, kortsiktiga ekonomiska vinster för ägarna. Inte alla företag så klart, men alldeles för många.
Studie efter studie visar att företag som har ett högre syfte än att bli rikast och mäktigast är mer lönsamma. Boston Consulting Groups (2017) studie visar vad det beror på. Företag som har integrerat hållbarhet rakt igenom sin kärnverksamhet får mer engagerade medarbetare, större förtroende hos kunderna, blir mer innovativa, hittar nya kundsegment och har lättare att rekrytera och behålla medarbetare. Nudie jeans, Houdini, Polarbröd, Sandlund/Hossain och Länsfärsäkringar Uppsala är alla goda exempel på företag som driver hållbarhet rakt igenom sin kärnverksamhet.
Vi företagare behöver lyfta blicken från kortsiktiga ekonomiska mål upp till starka visioner som visar hur företaget bidrar till de globala målen. Vi behöver sedan sätta upp mål och börja agera. Starka varumärken har inte bara starka visioner utan de visar även vägen för andra på samma sätt som Greta och Petter gör. Vi behöver goda exempel och goda berättelser som inspirerar oss att hitta rätt väg. Har du några goda exempel på företag här i Uppland som du tycker vi kan lyfta fram?

Ps Om du vill veta mer om hur du bygger det goda varumärket kan du lyssna på Piapodden.

comments powered by Disqus