En artikel från tidningen Relation nr 3. Text: Pia Anderson

Är din vision hållbar?

Kl 05.00 den 3 september 1967 ställde Sverige om till högertrafik. Den 1 december 2017 fick Sverige en ny hållbarhetslag och nu behöver företagen öka takten. Med en stark vision attraherar du kunder, medarbetare, samarbetspartners och hela världen på ett sätt du aldrig gjort förut.

Vanliga tankefällor:

  • CSR och hållbarhet är bara marknadsföringsknep
  • Vi omfattas inte av den nya lagen
  • Vi ger redan bidrag via den skatt vi betalar
  • Inte en sak till på företagarens axlar
  • Det här blir dyrt och krångligt

CSR (Corporate Social Responsibility) seglade upp i början av 2000 talet. En del valde att skicka ekonomiska bidrag till hjälporganisationer, en del lät sina medarbetare jobba med välgörande ändamål på arbetstid, andra trodde CSR var en ny marknadsföringsstrategi och några få integrerade hållbarhet i sin affärsmodell.

Den 1 december 2016 trädde den nya hållbarhetslagen i kraft, vilket betyder att företag (med fler än 250 anställda, och/eller en balansomslutning om mer än 175 miljoner kronor och/eller en nettoomsättning om mer än 350 miljoner kr) ska lämna in en hållbarhetsrapport tillsammans med sin årsredovisning. Du ska bland annat rapportera om hur din affärsmodell svarar mot de fem perspektiv som regeringen prioriterat: 1) Miljö, 2) Sociala förhållanden, 3) Personalvillkor, 4) Respekt för mänskliga rättigheter 5) Motverkande av korruption. I Sverige omfattas1600 företag av lagen.

Vad svarar du då kunderna frågar dig hur du förhåller dig till den nya lagen?
”Ah vi slipper, vi är inte tillräckligt stora”, tänker du, men när företag i den här storleken börjar granska sin affärsmodell och sina leverantörer påverkas även de mindre företagen och detta kommer få stora konsekvenser för hur vi gör affärer i framtiden.

Kommer du ihåg företaget Facit med skrivmaskiner, räknemaskiner med mera? De trodde datorer och internet var en fluga. De finns inte mer.

Varför gå genom väggar när det finns dörrar?
Nu räcker det inte med välgörenhet eller att klimatkompensera. Du behöver integrera hållbarhet i din affär och det arbetet startar med företagets vision. Men bli inte modfälld, se det hellre som en möjlighet än ett hot. När du ändå ska sätta affärsplanen för nästa år integrerar du bara hållbarhetsperspektivet samtidigt som du genomlyser företagets vision, affärsidé, värderingar, mål, strategier och handlingsplan. När du integrerat hållbarhet i din affär kommer du attrahera kunder, medarbetare, samarbetspartners, samhället och världen på ett helt nytt sätt.

Att jobba hållbart är att vara smartlat. Att vara smartlat är lönsamt.
Så här gör du:

1) Kolla om företagets vision stämmer med hållbarhetslagens fem perspektiv.

2) Väljer ni rätt målgrupp? Tar de er till visionen?

3) Hur ser din kunds resa ut tillsammans med er? Sätt resan steg för steg från löfte till leverans.

4) Vilka förväntningar har din kund och andra intressenter på hur du svarar upp mot de fem hållbarhetsperspektiven i varje steg från löfte till leverans?

5) Vilka av dessa förväntningar är de viktigaste för intressenterna och vilka är viktigast för ditt företag.

6) Välj de tre förväntningarna som är viktigast för alla parter (kund, intressent och ditt företag)

Nu har du tre viktiga hållbarhetsfrågor att jobba vidare med och kanske tre argument till varför kunderna ska välja just ditt företags vision. Det är tillsammans med kunderna du tar företaget till visionen.

comments powered by Disqus