Reflektioner från Almedalen

Vad kan samhället lära av starka företagskulturer?

Vilka utmaningar har journalistik, bank och politik gemensamt? Vad kan vi lära från starka företagskulturer?

Almedalen har ett utbud av 4.376 olika seminarier och föreläsningar med en direkt närhet till landets beslutsfattare. Almedalen är öppet för alla och totalt inkluderande, en demokratisk institution som vi behöver värna om. Jag hann med ca 20 föreläsningar och massor av spännande spaningar som jag vill dela med dig innan jag går på semester.

”You don´t trust us, but we don´t care, because we have the printing press” så summerar Alan Rusbridger, fd chefredaktör för The Guardian, tidningarnas historik.
Under lång tid har pressen haft förtroendeproblem och en dålig dialog med sina läsare. Pressen har haft makten och har ”kastat tidningen i huvudet på folk” utan att nyfiket fråga läsarna vad de tycker. Detta har fått stora konsekvenser, enligt Alan Rusbridger, i en tid då läsarna har andra möjligheter att konsumera nyheter. Vad är då en nyhet frågar sig Alan? En traditionell tidning har nyheter om sport, fritid, politik, näringsliv, underhållning, kultur och en egen avdelning om vilka som gift sig, fått barn och vilka som dött. Är allt det nyheter?

Jag tror att den stora frågan i vårt digitala samhälle är att sätta om hela begreppet nyhet och tidning. Kan vi definiera vad journalism är?  Kan vi verkligen hitta en enda slutgiltig sanning som inte är fake news?
När jag hör om tidningarnas utmaningar tänker jag att bankerna står inför samma problem och av samma anledning som tidningarna. Bankerna lyssnar dåligt på sina kunder, kunderna är missnöjda och idag dyker det upp många spännande alternativ på kunders finansiella problem. Bankerna behöver sätta om sin produktportfölj på motsvarande sätt som journalistiken behöver definiera vad en nyhet är för dem.
Även politiker har samma dilemma. Partierna är tunga maktutövare som inte alltid lyssnar på sina medborgare. De unga har ett stort politiskt intresse, men få är medlemmar i ett parti.

Om journalistikens problem liknar bankernas problem, hur kommer då de framtida politiska lösningarna se ut undrar jag.

Vad kan politiker och miljörörelsen lära av starka företagskulturer?
Ikea driver all sin affärsutveckling utifrån sin vision och värderingar. Idag utmanar även Ikea sin tillväxt genom att ge kunderna möjligheten att konsumera mer hållbart genom cirkulära affärsmodeller. Vilket innebär att Ikea säkerställer att produkterna produceras miljövänligt utan gifter och negativa avtryck på miljön, av människor som har fina arbetsvillkor. De ser över sina transporter, där platta paket fortfarande är smarta lösningar, de erbjuder dessutom en begagnat marknad tillsammans med Blocket för Ikeaprodukter.

Politiker tänker för mycket på problemet istället för visionen, säger Petter Stordalen. Har du för stort fokus på problemet, blir problemet större än möjligheten att lösa problemet. Ikea fokuserade inte på konkurrenterna, men politikernas fokus är många gånger att kritisera varandra. Är det inte lika med miljörörelsen, tänker jag, visst är fokuset på problemet större än lösningen på problemet?

Jag lyssnade på en föreläsning om koldioxidutsläpp och den budget vi har fram till år 2100. Hur delar vi upp koldioxidutsläpp mellan länderna, vilken budget är rättvis for EU? Men vad betyder detta för företagen? Hur mycket får ett företag släppa ut, är det baserat på bransch och antalet anställda? När koldioxidbudgetar räknas utifrån ett geografiskt perspektiv; från planeten, till Europa, till Sverige, till län, kommun och individ slutar ekvationen på 1 ton per individ och år. Men hur ska vi göra en budget för företag som kanske spänner över många kontinenter och länder? Behöver vi inte tänka lite annorlunda?

Experter från bland annat Mannheimer Swartling, PWC, kapitalförvaltning Skanida och forskare från Handelshögskolan är överens om att styrelsearbetet bör ha motsvarande expertis som ledningsgruppen vad gäller hållbarhet. Styrelsen bör hantera hållbar utveckling långsiktigt strategiskt och inom regelverken. Kunder och medarbetare kräver hållbarhet så det är en lönsamhetsfråga som kommer att göra skillnad i nästa lågkonjunktur.

Hur ser styrelseordförandes agenda ut och hur kopplar företagen sin vision till de globala målen, undrar jag.
Hör gärna av dig och berätta vad du tänker.

Ha det fint i sommar! /Pia

comments powered by Disqus