Workshop och digital utbildning Folkesson januari 2021

Workshop mitt i Corona med 50 deltagare: Vi har fått inspiration till att lära oss mer om hållbar utveckling

Christina Hurtig och Eva Dverstorp på Folkesson gick med i vd-nätverket Uppsala:2030 för ett år sedan och nu i januari var det dags att ta ett första steg tillsammans med alla 50 medarbetare in i ett kunskapslyft vad gäller hållbar affärsutveckling, mitt i Corona då vi inte får träffas.

Men tack vare Corona har vi alla insett att vi faktiskt kan disponera tid och rum på det absolut mest effektiva och roligaste sättet för att utbilda oss och tänka kreativt tillsammans.

Vi använde dessa digitala verktyg: Uppsala:2030s digitala utbildning på en läroplattform, zoom en plattform för videmöten och mural en gemensamma digital anslagstavla.

Så här gjorde  Folkesson:

1) En utbildningstimme under vecka 3:  
Alla medarbetare loggade in på den digitala utbildningen under vecka 3 och lyssnade på föreläsningar om hållbar utveckling och vad detta betyder för företag. De fick även svara på frågor och göra övningar kopplade till föreläsningarna. Det fina vara att alla gjorde utbildningstimmen på en tid och plats som passade dem. (Det funkar även på mobilen!)

2) En gemensam workshop i vecka 4:
Workshopen under två timmar hölls på zoom med korta föreläsningar. Vi använde tiden till att prata med varandra i olika grupper om fyra personer. Vi jobbade i smågrupper på en gemensam stor digital anslagstavla där vi klistrade upp notisar om våra farhågor och förhoppningar om den resa vi ska påbörja, önskemål om stöd, verktyg, ny kunskap och tips på idéer som skapar engagemang.

3) Dokumentation och nästa steg: Och efter avslutad workshop trycker vi bara på en knapp och vips så är allt dokumenterat i en pdf. Just nu sker en analys av workshopen om hur kommande steg ska se ut.

Så här säger några av medarbetarna: ”Vi behöver mer kunskap om hållbar affärsutveckling för att kunna jobba aktivt med de här frågorna hos oss själva gentemot kund”. ”Hållbar utveckling är ett viktigt ämne” ”Vi har fått inspiration till att lära oss mer ”.