Ja tack !
Jag vill gärna få några filmade föreläsningar från Vår hållbara framtid Uppsala:2030 samt tips och råd om hur jag integrerar hållbarhet in i min kärnverksamhet och lämnar därför min e-postadress till er.

Uppsala:2030 är ett samarbete mellan Uppsala Universitet, Almi, Handelskammaren, UNT och 5Vtill5P – vi affärsutvecklar för en hållbar framtid.

Välkommen till oss på Uppsala:2030!