Att bygga det goda varumärket lönar sig

Flera studier visar att företag med ett högre syfte än att tjäna pengar ökar sin lönsamhett, får mer trogna kunder och mer engagerade medarbetare. Här nedan följer en del studier som visar detta:

Hållbara företag ger bättre vinster (2017) en studie från Boston Consulting Group. och en studie från Meaningful Brands (2017)

Företag med bra hållbarhetsarbete är lönsammare och levererar mer avkastning till sina aktieägare. Det konstaterar Harvardprofessorn Robert G Eccles efter nästan 40 år av forskning om företag och hållbarhetsarbete.

Medarbetare är mer nöjda då de har ett meningsfullt jobb och det ökar lönsamheten enligt Global Purpose Index 2016.

Koppla er vision till de Globala målen 2030
Att koppla företagets kärnverksamhet till de globala målen är grunden till hållbar affärsutveckling. Koppla företagets vision till de globala målen och ni underlättar hållbarhetsarbetet genom att låta det bli  en naturlig del i hela företagets affärsutveckling. Läs mer om Boston Consulting Groups studie som visar att detta öppnar upp nya marknader, inspirerar till nya innovationer, reducerar kostnader i värdekedjan, stärker varumärket och stödjer preiumprissättning, attraherar och behåller de bästa talangerna och stärker relationen till samhället och nationen.

Pia Anderson har skrivit några uppsatser som ni kan ta del av om ni vill: D-uppsats En modell för hållbara inköp E-uppsats: Miljöetiska perspektiv på offentlig upphandling

Bygg det goda varumärket – medarbetare och kunder blir era bästa säljare.