Referenser och recensioner

Magnus Enell senior adviser

Det här är en bok som man inte bara läser – man läser och använder den!

Boken är ett mycket användbart verktyg som beskriver vilka delar som en organisation behöver för att lyckas med ett proaktivt och långsiktigt hållbarhetsarbete. Detta arbete leder till ett stärkt varumärke och affärsnytta. Därmed ska boken inte bara läsas, utan läsas och användas.
Under senare år har varumärkets innehåll och påverkan kompletterats med organisationens arbete med miljö, sociala aspekter, mänskliga rättigheter, affärsetik, etc. Intressant är därmed inte bara organisationens eget hållbarhetsarbete, utan också hur interna och externa intressenter uppfattar och ställer krav på det arbete som organisationen gör och ska göra. Dessa intressenter är t ex anställda, stora och små kunder, leverantörer, entreprenörer, media, myndigheter, frivilligorganisationer. Bokens undertitel ”Så blir kunden er bästa säljare” är därmed i högsta grad relevant och viktig för att stärka organisationens varumärke. Genom ett strukturerat arbete med hållbar utveckling, enligt bokens upplägg, så möjliggörs ett bibehållande av det starka varumärket.

Jag rekommenderar därmed så många organisationer som möjligt möjligheten att läsa och använda boken ”Bygg det goda varumärket”! Men det är inte en bok man läser och använder en gång. Boken ska återanvändas, plockas fram regelbundet, för att garantera organisationens ständiga förbättring och säkerställande att färdriktningen är rätt.

Recensionen är skriven av Magnus Enell, Senior Adviser på Enell Sustainable Business AB. Magnus är fd adjungerad professor på KTH, fd Senor Adviser på Enact Sustainable Strategies, och har förflutet på Vattenfall, ITT Industries/ITT Flygt (Xylem Inc.) och PwC. Han har arbetat med miljö sedan början av 70-talet och med hållbar utveckling sedan mitten av 90-talet. Han var också med och startade Global Reporting Initiative 1997. Under flera år har han varit föreläsare på Aktuell Hållbarhets olika kurser inom hållbar utveckling och redovisning.


Cajsa Johansson vd Cajsa´s Kök

"Pia har med modellen 5Vtill5P hjälpt oss att lyfta blicken och hitta vägen genom bruset, en resa som håller över tid. Med sitt stora engagemang, utstrålning och kompetens har hon väglett oss i ledningsgruppen och hela teamet att hitta en gemenskap på vägen mot en godare framtid.”Sara Jansson vd ProHelia Företagshälsa

Det har varit ett roligt och utmanande arbete. Pia har en tydlig, konkret modell som har varit lätt att förstå och ta till sig. Med känsla och närvaro har Pia lett oss genom arbetet. Hon har en bra kontakt med gruppen och har stannat upp och backat, för att säkerställa att alla är med på tåget och det har varit viktigt. Pia är ett ovärderligt bollplank och en coach för mig som ledare och för hela ledningsgruppen, hon har fått oss att identifiera våra styrkor och att våga se utan för boxen.

Det har hänt ganska mycket på ProHelia de senaste åren, vi har vuxit, efterfrågan på våra tjänster har ökat och vi är en delvis helt ny personalgrupp. Jag kände ett starkt behov av att tänka till och hitta riktningen framåt. Vilka är vi på ProHelia?  Varför ska ett företag välja att samarbeta med oss, vad skiljer oss från andra? Och vart är vi på väg egentligen?  Genom vårt samarbete med Pia har vi idag landat i en vision som vi lever tillsammans med våra kunder varje dag, vi har identifierat våra 5 V och är nu inne i  arbetet med utvecklingsprojekt kopplat till de 5P.

Vi ser med spänning fram mot det fortsatta samarbetet med Pia och kan varmt rekommendera andra företag att ta hjälp av henne i varumärkesarbetet.
Tomas Gustafson 3-faldig OS guldmedaljör

Pia är skicklig, kreativ och engagerad. I arbetet med 5Vtill5P lämnas inget åt slumpen. Med sin tydliga idé och skärpa leder hon processen i mål.

Tomas Gustafson har länge varit en hyllad föreläsare. När det var dags för honom att ta ett omtag kring sitt varumärke arbetade han i en mix av den digitala onlineutbildningen "Bygg varumärket själv" och liveträffar med Pia.Birgitta Toreheim CFO at UMC

Based on our vision, we defined our mission and values. There were many creative exercises to help us develop our knowledge, sort out thoughts and come to positive conclusions in relation to core business (What), audiences (to Whom), purpose (Why) and values. The values were used to shape the framework for the management team's work, and involved all employees in developing the action plan for the year. Pia helped us define direction and strategy for our operations, with a strong involvement from both co-workers and managers.


Henrik Persson vd PCG Solutions AB

Med modellen 5Vtill5P beaktade vi alla intressedimensioner (ägare, personal, kund) i företaget och vi skapade ett mål att sträva mot, ett erbjudande, en målgrupp och anledningen till varför våra kunder skall välja just vår produkt. Vi har även lagt mycket tid på att tillsammans hitta en värdegrund för bolaget som alla kan dela. Det innebar mycket jobb men det var det värt. Alla kan värdegrunden. Utantill!

Affärerna gick bra, fler personer anställdes, PCG vann Di’s Gasellpris, beslut om etablering i Japan, flytt till nytt och större kontor. 2013 anställde bolaget en extern VD för PCG som helhet och 2014 togs beslutet om etablering i Shanghai. I grund och botten är vi ett litet bolag, drivet av operativt aktiva ägare med ett kapabelt produkterbjudande som står sig internationellt.

När du har en bra produkt i grunden är tillväxten till viss del en fråga om förändringsledning. ”Vi har ju nått framgångar med det vi har och vi har ju nått ända hit, men hur kommer vi vidare? Ska vi göra samma, bara lite oftare...eller?” När tankarna om tillväxt började formas kändes det viktigt att fråga om alla hade samma bild av läget. Var är vi och vart är vi på väg?

Kulturförändringen handlar alltså om att ha ett gemensamt ramverk. Vi strävar fortfarande efter en kultur som utvecklas i takt med utmaningarna, ett steg i taget. Vi är övertygade om att det handlar om att i handling leverera utifrån sina löften, att våga nyttja varandras kompetens och kapacitet och att förstå kunden i varje detalj. Men du väljer själv. Tillväxtresan kräver att du kan leda dig själv, varje dag. Det är essensen i kulturfrågan!
Sara Karlsson-Klingberg vd Cajsa´s Kök

Pias styrka är att få med alla medarbetare genom hennes engagemang och energi. Hon lyfter komplicerade processer till några få enkla steg med hjälp av kreativa övningar, som får kunskapen att landa i det vi gör och säger varje dag.

I samarbete med Pia har vi lagt visionen för Cajsa ́s kök. Vi har jobbat i workshopformat med både ledningsgruppen och alla medarbetare där vi mejslat fram målgruppen och vårt unika säljande budskap.
Jag rekommenderar henne varmt för hennes smittande engagemang och förmåga att förenkla komplicerade sammanhang till enkla praktiska övningar som alla förstår.


Respons på föreläsningar

"Väldigt viktigt budskap att bygga sitt företag utifrån de globala målen som påverkar hela samhället. Mer hållbart samhälle behövs och är viktigt för framtida generationer". "Bra talare, nya och intressanta infallsvinklar". "Väldigt inspirerande föreläsare med bra erfarenhet och relevant bakgrund". "Nya och intressanta infallsvinklar". "Skulle gärna höra mer av henne".
UIC i Uppsala och Stockholm ger Pia betyget 9 av 10.

"Nya insikter och lättsammare än andra som föreläst kring varumärket."  
"Tar med mig de kloka orden om att lära känna kunden"
Kreanova Skellefteå (merpartena av åhörarna gav Pia högsta betyg)

"Hon är grymt kunnig, pedagogisk och behaglig att lyssna på. Hon gjorde min fredag."
Almis mentorprogram Uppsala

"Jag minns Pias varma framtoning och fina kontakt med publiken. Hon var mycket inspirerande genom sitt konkreta sätt."
Nyföretagarcentrums turné Göteborg

"Pia är tydlig och konkret. Intressant att lyssna på. Och engagerande med sina egna erfarenhetsexempel.
Man vill veta mera!"

Mässan Eget Företag Stockholm


Ladda ned
Mindmap 360°

Bygg ett starkare varumärke under corona!