Pressmeddelanden

Hitta er SSP (Sustainable Selling Point) och kunden blir era bästa säljare

På en marknad där alla vill ha uppmärksamhet krävs en unik profil för att sticka ut och att attrahera kunder, samarbetspartners och medarbetare. I sin nya bok Bygg det goda varumärket visar Pia Anderson hur du bygger en medveten profil som är laddad med ett äkta samhällsengagemang. Ett engagemang som genomsyrar hela organisationen, inifrån och ut.

– Precis allt det vi och våra medarbetare gör och säger 24 timmar per dygn, 365 dagar per år, bygger varumärket. Och när det är på det viset kan vi bara förhålla oss till det på två olika sätt. Antingen bygger vi varumärket medvetet i samtliga kontaktytor med kund eller så låter vi det ske omedvetet, för det sker vare sig man vill eller inte i varje möte med kund, säger Pia Anderson.

Boken är en inspirationskälla och konkret guide till hur företag steg för steg kan bygga inte bara sitt varumärke utan sitt goda varumärke. Förr handlade det om att hitta sin Unique Selling Point, sin USP. Idag ser verkligheten annorlunda ut, människor röstar nämligen med hjärtat och väljer de företag som bryr sig på riktigt. Det gäller därför att hitta sin SSP (Sustainable Selling Point), och inte bara låta de vara vackra ord utan låta löftet genomsyra hela företagets affärsmodell.
– Ett starkt och positivt laddat varumärke har blivit en allt mer avgörande konkurrensfaktor. Och då räcker det inte med kampanjer i form av att ”vi skänker en krona av varje köp till Välgörenhetsorganisation X”. Hållbar varumärkesutveckling måste starta i visionen och visa hur de med sin kärnverksamhet tar ansvar och bidrar till en bättre värld.

I modellen 5Vtill5P visar Pia Anderson hur företag i tio steg kan arbeta med varumärkes- och affärsutveckling, hållbarhet och digitalisering, i en och samma process. I boken varvas genomgående fakta och exempel med konkreta övningar och tips.

Pia Anderson har 25 års bred erfarenhet av affärsutveckling som bygger varumärket. Efter många år på olika reklambyråer och som processledare i att bygga varumärket inifrån, ur ett HR-perspektiv, driver hon sedan några år tillbaka egen verksamhet som hjälper kunder att bygga det goda varumärket. Pia är också en flitigt anlitad föreläsare, processledare och utbildare. Hon har tidigare skrivit boken Bygg ditt varumärke själv.

Boken utkommer 21 mars 2018


Ladda ner pressbild på Pia

Ladda ner pressbild på boken

Ladda ned
Mindmap 360°

Bygg ett starkare varumärke under corona!