Om 5Vtill5P

Historik

Grundaren Pia Anderson jobbar som varumärkesledare, föreläsare och författare. Med en 25 årig erfarenhet av affärsutveckling som bygger varumärket – inifrån tillsammans med medarbetarna och utifrån tillsammans med kunderna – har hon de sista fyra åren engagerat mig i hållbar utveckling och sedan 2015 är hon djupt engagerad i hur näringslivet bör förhålla sig till de globala målen.

Som nybakad marknadsekonom, i början av 90-talet, med en bakgrund som maskiningenjör och säljare förundrades Pia över hur reklambyråerna vill skapa en varumärkesplattform utan att använda de grunder som redan fanns i kundernas affärs- och marknadsplan. Där startade arbetet med att samordna varumärket och affärsutvecklingen.

Nästa steg var att hitta balansen mellan vad man lovar kunden och vad man sedan levererar. I varumärkesarbetet engagerades alla medarbetare under devisen "Bygg varumärket inifrån". En syntes av affärsplanen och varumärkesplattformen skapades i modellen 5Vtill5P och ambitionen att sätta varumärket i varje medarbetares kropp och själ genom att vända upp och ned på de hierarkiska pyramiderna.

Idag har Pia skrivit två böcker "Bygg varumärket själv. Ingen annan kan göra det  åt dig" och "Bygg det goda varumärket: Så blir kunden er bästa säljare"

Med denna affärsfilosofi, med 5Vtill5P som modell, grundades företaget 2013 samtidigt som boken och den digitala utbildningen ”Bygg varumärket själv. Ingen annan kan göra det åt dig” lanserades.

Omvärlden rör sig oerhört fort och idag behöver alla företagare förhålla sig till digitalisering och hållbar affärsutveckling. Boken ”Bygg det goda varumärket: Så blir kunden din bästa säljare” gavs ut i mars 2018 och är Pias senaste bok som kompletteras med digitala övningspaket.

Idag integrerar vi hållbarhet och digitalisering redan i företagens visionsarbete, det första V:et i modellen 5Vtill5P och tar sedan det arbetet vidare  i samtliga kontaktytor med kund.


Visionen

”Det är företagen som har tagit oss till de globala målen.”

Vi har satt om vårt sätt att tänka och har hittat nya hållbara lösningar på kundernas problem.


Vem vänder vi oss till

Vi vänder oss till er som är ett ägarlett bolag i tillväxt (med eller utan extern vd) som är 20-100 medarbetare..

Ni har många utvecklingsprojekt som ska drivas samtidigt och ni behöver lyfta blicken och se hur allt detta hänger ihop för att kunna växa hållbart.

Du som leder företaget ser helheter och sammanhang, är målinriktad, engagerad och har förmågan att delegera ansvar.


Vad är det vi erbjuder

Hållbar affärsutveckling bygger det goda varumärket.
Då blir kunden blir er bästa säljare.


Varför ska ni välja 5Vtill5P

Ni vill bygga varumärket 360° i alla kontaktytor med kund och uppfinna hjulet en gång, inte tio.

Vi hjälper er att:

- integrera hållbarhet i hela er affärsmodell.

- öppna vyerna, och tänka utanför boxen, så ni kan hitta ett helt nytt koncept som gör er fria från konkurrens.

- sätta varumärket i kropp och själ på varje medarbetare.

Under föreläsningarna och workshopsen skapar vi er unika digitala varumärkesutbildning, som gör det enkelt för alla medarbetare att repetera vad vi gjort och för nyanställda att snabbt komma in i företaget.

Vi jobbar med bilder, lego och andra kreativa verktyg för att få tillgång till hela er kompetens, det är mer logiskt att använda hela hjärnan.


Våra värderingar


Vi låter komplicerade resonemang om hållbarhet, digitalisering, affärsutveckling och varumärke bli lekfullt och enkelt att förstå

Delad kunskap är trippel kunskap och leder till stor affärsutvecklande kreativitet.

Vi har full tillit, till att ni tillsammans, medarbetare, ledning och ägare, hittar svaren på hur ni bygger ett starkt varumärke tillsammans.

Ladda ned
Mindmap 360°

Bygg ett starkare varumärke under corona!