Meningen med arbets-livet

Vi går igenom tre punkter: 1) Framgång kan mätas på många olika sätt. 2) Hur bör vi engagera oss i de globala målen. 3) Ett starkt varumärke har en stark vision med några konkreta tips om hur du kan sätta företagets vision. Och meningen med livet! Direkt efter avsnittet kan du gå vidare till boken Bygg det goda varumärket på sid 42 och sätta din vision för företaget.