Kunder och samarbeten

Uppsala:2030

I mars 2020 startade ledarnätverket Uppsala:2030, som är ett samarbete mellan Uppsala Universitet, Almi, Handelskammaren, UNT och 5Vtill5P. Tillsammans affärsutvecklare vi för en hållbar framtid. Läs mer på www.uppsala2030.com

Agenda advokatbyrå

Vi satte nuläget med hjälp av Mndmap 360° i föreläsning och workshops tillsammans med alla medarbetare. Agenda advokatbyrå är även med i Uppsala:2030.

Prohelia företagshälsa

Tillsammans med alla medarbetare, ledningsgrupp och ägare bygger vi det goda varumärket inifrån. Läs mer om Prohelia här. I takt med varje steg vi tar i modellen 5Vtill5P filmar vi våra workshops och bygger en egen intern varumärkesutbildning. På det viset är det lätt att uppdatera oss, både nya och gamla medarbetare.

Cajsa´s Kök

Tillsammans med ägare, ledningsgrupp och alla medarbetare bygger vi varumärket inifrån. Vi jobbar i workshops i små och stora grupper för att sätta och leva 5Vtill5P med en vision som siktar mot de globala målen. Läs mer på Cjasa´s kök.

Wahlros Fokus

Tillsammans med ägare, ledningsgrupp och alla medarbetare bygger vi det goda varumärket inifrån. I takt med varje steg vi tar i modellen 5Vtill5P filmar vi våra workshops och bygger en egen intern varumärkesutbildning. På det viset är det lätt att uppdatera oss, både nya och gamla medarbetare.

UMC Uppsala Monitoring Centre

Under många år har vi arbetat med värderingar, visionen, verksamhetsidé och kundresan. Vi har jobbat i workshops med ledningsgruppen och med många medarbetare. Läs mer om UMC här.

Marine Jet Powers

Med syfte att göra kunderna till de bästa säljarna är det nödvändigt att bygga varumärket inifrån. I en föreläsning och workshop jobbade vi fram en handlingsplan.

Länshälsan

Ägare, ledningsgrupp och alla medarbetare jobbar i modellen 5Vtill5P för att bygga varumärket inifrån.

ByggConstruct

Vi har genomfört föreläsningar och workshops för alla medarbetare och ledning med syfte att göra kunden till vår bästa säljare.

Viedoc

Tillsammans med alla medarbetare, ledning och ägare jobbade vi i modellen 5Vtill5P. Resultatet blev utvecklingsprojekt som medarbetarna drev i grupper med syfte att göra kunden till den bästa säljaren.

Almi Företagsparter

Tillsammans hjälper vi företag till hållbar tillväxt och Pia Andersons specialitet är marknad. "Det finns bara ett sätt att nå visionen på och det är tillsammans med kunderna" säger Pia.

TRR Trygghetsrådet

Trygghetsrådet hjälper arbetslösa tjänstemän/kvinnor att hitta ny sysselsättning och en del väljer att starta eget. Pia Anderson var med och startade igång ett 30-tal nyföretagare i en heldagsworkshop.

UIC Start och Build

UIC är den fjärde mest framgångsrika företagsinkubatorn i världen. Läs mer om dem här. Pia startar igång båda blocken inom UIC företagsinkubatorn, Start och Build med en föreläsning och workshop som inspirerar till att bygga det goda varumärket. Att hitta vägen till hur företagets vision och affärsmodell är med och bidrar till de Globala Målen.

Tidningen Starta och Driva Företag

Tillsammans med tidningen skriver Pia Anderson artikelserien "Bygg ditt varumärke själv". Läs artiklarna här.

UNT Ekonomi

Varumärkesledaren Pia Anderson skriver blogginlägg på Ekonomisidorna på UNT. Läs mer här.

Tidningen Driva-Eget

Tidningen Driva-Eget skriver intressanta artiklar tillsammans med Pia Anderson utifrån modellen 5Vtill5P. Läs mer här

Ladda ned
Mindmap 360°

Bygg ett starkare varumärke under corona!