Hållbar utveckling, CSR och de Globala målen

Idag vill jag först och främst berätta om varför jag startar den här podden, vad jag vill åstadkomma tillsammans med dig. Och så kommer vi gå igenom: 1) Vad hållbar utveckling, CSR, de globala målen och Agenda 2030 har gemensamt. 2) Hur agerar då företag i en storlek om 40-250 anställda i hållbar affärsutveckling. 3) Hur bör vi företagsledare engagera oss i de globala målen?