Ai/AR och det goda varumärket

Gud skapade människan till sin avbild och människan skapade roboten till sin avbild. Vilken moral ska roboten ha då människan inte har någon? Mänskligheten står inför en stor utmaning och vi behöver sätta upp goda visioner om framtiden så vi människor inte kör i diket. Studier visar att det är mer lönsamt att ha ett gott syfte än att vara störst, mäktigast och rikast. Vad kan då hindra oss från att bygga det goda varumärket?