Utveckla ditt entreprenörskap

Syftet med lägret är att du ska få en djupare förståelse för hur du kan skapa ett större intryck hos dina kunder och din omvärld med ETT unikt, säljande budskap. Hur budskapet hjälper dig att stå stadigt i alla sammanhang då du presenterar ditt företag, oavsett om det är live, i sociala medier eller i tryck.

Tillsammans med Pia Anderson bygger du ditt varumärke metodiskt genom workshops både live och digitalt.

Efter avslutad utbildning har du satt:

• Företagets vision som tar dig till dina drömmar.

• Ditt unika, säljande budskap.

• Din målgrupp och drömkund.

• Företagets värderingar

• En strategi för varje kontaktyta med kund.

• En handlingsplan för nästa år som tar dig till din dröm och dina mål.

Anmäl dig till informationsträff den 12/11 kl 8.30-10

Varumärkeslägrets upplägg

Steg 1) Digital introduktionskurs till modellen 5Vtill5P om 99 minuter får du direkt då du anmäler dig till lägret.

Steg 2) Workshop Visionen 5/12 kl 9-13

Steg 3) Du jobbar självständigt i den digitala kursen med boken ”Bygg ditt varumärke själv” som du gör var du vill mellan den 5-12 till den 7/2. (Omfattningen är ca 4-5 halvdagar, tid som du bokar med dig själv.)

Steg 4) Workshop  5P strategier, 3 årsmål och handlingsplan för nästa år. 7/2 -2019  kl 9-13.

Utbildningen består av två liveträffar, två digitala utbildningar samt boken Bygg varumärket själv.

Pris:
Medlemmar på Hera Hub
11 900 kr plus moms

Icke medlemmar
14 280 kr plus moms

Om du vill veta mer redan nu så bjuder Pia på en kort Varumärkesskola med 5 korta filmer om 5 minuter vardera.