Idag vill jag först och främst berätta om varför jag startar den här podden, vad jag vill åstadkomma tillsammans med dig. Och så kommer vi gå igenom: 1) Vad hållbar utveckling, CSR, de globala målen och Agenda 2030 har gemensamt. 2) Hur agerar då företag i en storlek om 40-250 anställda i hållbar affärsutveckling. 3) Hur bör vi företagsledare engagera oss i de globala målen?